Lavt selvværd

Når man har lavt selvværd, har man mistet evnen til at sætte sine grænser. Måske kan man slet ikke mærke, at man har nogen grænser. Måske kan man godt mærke dem, men kan ikke give udtryk for dem eller fastholde dem.

Grænsesætning er noget, man lærer meget tidligt i livet, og hvis ens grænser som barn er blevet overhørt, irettesat, afvist eller misforstået, så lærer man, at man er uvigtig, ligegyldig og/eller uønsket. Man lærer derfor at tilsidesætte sine grænser for at undgå disse ubehagelige følelser.

Behandlingen af lavt selvværd handler først og fremmest om at opdage, hvordan ens egen naturlige grænsesætning er blevet afbrudt og opdage, hvilken strategi man har lavet for sig selv for at undgå at mærke følelsen af at være uvigtig, ligegyldig eller uønsket. Desuden handler det om at mærke og træne en ny grænsesætning, og derigennem finde kærligheden til sig selv.

I min behandling arbejder jeg med i en kombination af samtaleterapi, øvelser og bevidsthedstræning, ligesom jeg opfordrer dig til at træne (konkrete ting du opdager hos mig) udenfor terapirummet.

Det er meget forskelligt, hvor længe man skal gå i terapi for at behandle lavt selvværd. Nogle gange går det ret hurtigt, andre gange kræver det behandling over en længere periode.

Det er meget individuelt og afhænger af mange faktorer; hvor motiveret man er og hvor villig man er til forandring, og ikke mindst har det stor betydning, hvor tidligt fejlindlæringen/vanen er opstået, samt hvor mange områder i ens psyke den har forplantet sig til, men jeg har aldrig haft nogle klienter, for hvem det ikke er lykkedes.