Kærlighedsproblematikker

I kærlighed og parforhold kommer nogle af vores dybeste følelser til udtryk og på spil, og her kan vores indlærte strategier, ubevidste saboteringsmekanismer og indbyrdes dynamikker udløse uhensigtsmæssig adfærd, der forhindrer os i at have gode og meningsfulde relationer. Utroskab, tillidsbrud, jalousi, psykisk eller fysisk voldelige partnere, gaslighting, stonewalling og andre negative mønstre kan være svære at bryde ud af, men der er stor mulighed for udvikling og selvudvikling netop i relationsarbejdet. Jeg tilbyder både individuel og parterapi og har mange års erfaring indenfor dette felt.