Psykoterapi

Psykoterapi er en videnskabeligt baseret psykologisk behandlingsmetode, der oprindeligt blev udviklet omkring århundredeskiftet – som psykoanalyse – af Sigmund Freud. Siden blev psykoanalysen videreudviklet af mange andre psykoterapeuter og i flere forskellige psykoterapeutiske retninger (kognitiv, adfærdspsykologisk osv.) Psykoterapi er en samtaleterapi, hvor psykologen ved hjælp af gentagne samtaler med klienten søger at afhjælpe klientens psykiske problemer, tanker og/eller mønstre.

Der er mange forskellige behandlere, som tilbyder psykoterapi, deriblandt psykoterapeuter. Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, så i princippet kan enhver slå sig ned som psykoterapeut. At være psykolog er derimod en beskyttet titel i Danmark, og titlen må således kun anvendes af personer med en kandidateksamen i psykologi (cand.psych.), psykologisk-pædagogisk kandidateksamen (cand.pæd.psych.) eller en ligestillet eksamen.

Jeg er uddannet psykolog (cand.psych.) og arbejder fortrinsvist kognitivt hen imod enten at finde årsagen til dit problem eller give dig indsigt i dine egne tanke- og handlemønstre, så du kan forandre de gamle vaner, der kan give sig udslag i bl.a. angst, depression, PTSD, seksuelle blokeringer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser eller andet, som får dig til at falde tilbage i nogle uhensigtsmæssige vaner og mønstre gang på gang. Der kan også være tale om at bearbejde en sorg, et traume eller at skulle træffe et svært valg.

Nogle problemer kan ikke ”løses” i traditionel forstand, men kan ”opløses”, så du kan lære at håndtere dem og komme godt videre i dit liv.