Stress og PTSD

Stress

Man kan blive stresset på arbejdspladsen i perioder, hvor den årlige statusrapport skal være færdig, hvor hele lageret er ved at blive bygget om, eller hvor man må løbe ekstraordinært hurtigt på grund af mange sygemeldinger blandt personalet. Man kan også blive stresset, hvis der er omvæltninger i privatlivet, f.eks. i forbindelse med flytning eller aktuelle konflikter i parforholdet eller med børnene.

Stress er ikke en sygdom, men en belastningstilstand, som både kan være psykisk og fysisk. Belastningstilstanden opstår, når ydre eller indre krav overstiger de ressourcer, den enkelte har – eller oplever, at han eller hun har.

Fælles for disse oplevelser er, at der er tale om kortvarig stress – med en klar og tidsbegrænset årsag. Det tidsrum, man befinder sig i en stressende situation, er afgørende for, om stress er stimulerende eller ødelæggende. Biologisk set virker stress gavnligt og hensigtsmæssigt for kroppen ca. Den første time, men herefter ophører den gavnlige virkning. 

PTSD (Posttraumatisk belastningsreaktion/stressforstyrrelse)

Posttraumatisk stressforstyrrelse (forkortet PTSD) er en relativt langvarig og af og til vedvarende tilstand. Det er en stressreaktion på en svær psykisk belastning. Tilstanden kan opstå efter meget voldsomme oplevelser, hvor man har følt stærk rædsel, hjælpeløshed og intens frygt – for sit eget eller andres liv. PTSD kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker, krig, katastrofer og overgreb. 

PTSD kendetegnes ved, at man stadigt genoplever (får flashbacks) til den skræmmende hændelse, både når man er vågen og ofte også som mareridt. Man forsøger at undgå situationer eller lignende som minder om hændelsen. Dette kaldes undgåelsesadfærd og vil ofte medvirke til at forstærke sygdommen.

Mange er plaget af irritabilitet, har svært ved at sove, har svært med at koncentrere sig og huske og har humørsvingninger. Forholdet til ens nærmeste familie og venner bliver ofte påvirket.

Både hypnose, mindfulness og samtaleterapi er værdifulde redskaber til at afhjælpe disse tilstande.